Núria Iglesias (Piròmana d’Argos) “Glòbul acròstic”, Cicle “Cants tràgics a la vinya” ARBAR 2019

ACCIONS ARTÍSTIQUES A ARBAR (AA+AA) CICLE CANTS TRÀGICS A LA VINYA (10 d’agost 2019) Per portar a terme l’acció Glòbul Acròstic: Cants tràgics femenins a la vinya del Clumet Núria Iglesias (Piròmana d’Argos) amb l’acció Glòbul Acròstic entén el concepte…

Núria Iglesias (Piròmana d'Argos) "Glòbul acròstic", Cicle "Cants tràgics a la vinya" ARBAR 2019

Source

0
(0)

ACCIONS ARTÍSTIQUES A ARBAR (AA+AA) CICLE CANTS TRÀGICS A LA VINYA (10 d’agost 2019)
Per portar a terme l’acció Glòbul Acròstic: Cants tràgics femenins a la vinya del Clumet Núria Iglesias (Piròmana d’Argos) amb l’acció Glòbul Acròstic entén el concepte de tragèdia com la unió entre l’afirmació terrenal de la vida vinculada a les divinitats de la rauxa (Pan, Dionís, Cibele) i la seva capacitat oracular absorbida pel déu Apol·lo a través de les píties o sibil·les. Aquesta dualitat l’ha representat a través d’un vestit confeccionat amb material natural existent a la vinya i format per dues peces. La part superior és un escut fet de fulla de parra silvestre –vinculada a la força masculina del déu Pan i a la branca familiar paterna lligada als boscos de Susqueda– i que funciona com a protector, mentre que la part inferior és una faldilla amb forma de cúpula o corol·la feta de branques de bruc i flors–que fa referència a la deessa Venus i/o a la Verge del Carme per parlar de la tradició marinera de la mare –. Per tant, aquest vestit de dues parts simbolitza la unió del pare i de la mare, el masculí i femení, la terra i l’aigua.

Tal com diu el títol, glòbul fa referència a la sang, al vi i a la seva transsubstanciació en el ritual cristià de l’eucaristia, però també a la menstruació, la capacitat femenina per engendrar i donar vida. I acròstic, com a símbol, té relació amb els hexàmetres dels llibres sibil·lins on es recullen els missatges que els oracles transmetien en hexàmetres i, en un moment determinat, els sacerdots prenien una línia a l’atzar i, amb cada lletra, en creaven un acròstic. L’acció Glòbul acròstic ha seguit aquest argument com a fil conductor i els participants, quan han sentit l’impuls, han dit una paraula que l’artista ha diluït en l’acció, creant un acròstic i una frase recitada en veu alta dreta al damunt de la mola del trull. El resultat d’aquest fet oracular s’ha expressat talment com si fos la veu primària.
www.arbar.cat

ACCIONES ARTÍSTICAS EN ARBAR (AA + AA) CICLO CANTOS TRÁGICOS EN LA VIÑA (10 de agosto 2019)
Para realizar la acción Glóbulo Acròstic: Cantos trágicos femeninos en la viña del Clumet Nuria Iglesias (Piromanía de Argos) en la acción Glóbulo Acróstico entiende el concepto de tragedia como la unión entre la afirmación terrenal de la vida vinculada a las divinidades del arrebato (Pan, Dionisio, Cibeles) y su capacidad oracular absorbida por el dios Apolo a través de las Pitias o sibilas. Esta dualidad la ha representado a través de un vestido confeccionado con material natural existente en la viña y formado por dos piezas. La parte superior es un escudo hecho de hoja de parra silvestre -vinculada a la fuerza masculina del dios Pan y en la rama familiar paterna ligada a bosques de Susqueda- y que funciona como protector, mientras que la parte inferior es una falda con forma de cúpula o corola hecha de ramas de brezo y flores -que hace referencia a la diosa Venus y o a la Virgen del Carmen para hablar de la tradición marinera de la madre -. Por lo tanto, este vestido de dos partes simboliza la unión del padre y de la madre, lo masculino y femenino, la tierra y el agua.
www.arbar.cat

Tal como dice el título, glóbulo hace referencia a la sangre, al vino y su transubstanciación en el ritual cristiano de la eucaristía, pero también a la menstruación, la capacidad femenina para engendrar y dar vida. Y acróstico, como símbolo, tiene relación con los hexámetros de los libros sibilinos donde se recogen los mensajes que los oráculos transmitían en hexámetros y, en un momento determinado, los sacerdotes tomaban una línea al azar y, con cada letra, creaban un acróstico. La acción Glóbulo acróstico ha seguido este argumento como hilo conductor y los participantes, al escuchar el impulso, han dicho una palabra que el artista ha diluido en la acción, creando un acróstico y una frase recitada en voz alta derecha encima de la muela de la almazara. El resultado de este hecho oracular ha expresado como si fuera la voz primaria.
www.arbar.cat

0 / 5. 0

Leave a Reply